Merhaba Güneş

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmekte, insanlar üzerinde hem ruhsal, hem de fiziksel açıdan olumsuzluklar yaratmaktadır. Sıcaklar özellikle çocuklar, yaşlılar, tansiyon, diyabet ve kalp gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, kadınlar, açık havada ağır işlerde çalışanlar ve hareketliliği kısıtlı olanlar başta olmak üzere herkesi olumsuz etkiler.

İklim Değişimi ve Küresel Isınma

19. yüzyılın ortalarında, iklimdeki doğal değişimlere ilave olarak; sanayi faaliyetlerinin artması, beraberinde ilk kez insan faaliyetlerinin iklim üzerinde etkili olduğu yeni bir dönem başlamış oldu. Özellikle fosil yakıt kullanımının artması, ormanların azalması ve sanayi gibi çeşitli insan faaliyetleri sonucunda atmosfere bırakılan sera gazlarının artması ve yoğun şehirleşmenin de katkısıyla dünyamız normalden fazla ısınmaya başladı. Küresel ısınma olarak tanımlanan bu durum günümüzde dünyamız için en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden birini teşkil etmekte. Önlem alınmaması halinde ise önümüzdeki yıllarda büyük felaketlerin yaşanması öngörülmekte.

Küresel ısınma dünya genelinde iklim değişikliklerine sebep oluyor. Günümüzde iklim değişiminin etkileri bariz olarak hissediliyor ve bu etkilerin gelecek yıllarda daha yoğun yaşanacağı birçok bilim insanı tarafından dile getiriliyor. Aşırı sıcaklar, seller ve kuraklık iklim değişimi sonucunda yaşanan aşırı hava olaylarının başında geliyor. Son günlerde dünyadan ve ülkemizden aldığımız, sel ve özellikle Avrupa ülkelerinin aşırı sıcakların etkisi altında olduğu haberleri maalesef bu gerçeği doğrular nitelikte.

İklim değişikliğinin önüne geçmek ise küresel sera gazı emisyonlarının önemli oranda azaltılması ile mümkün olacaktır. Özellikle gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda çok etkili önlemler alması gerektiği bir gerçek ancak tüm karar vericilerin konuya önemle yaklaşması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Sıcaklık artışı ile mücadelede orta ve uzun vadede alınması gereken acil önlemlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Daha fazla betonlaşmanın önüne geçilmesi,
 • Mevcut ormanların ve yeşil alanların korunması, ağaçlandırma ile artırılması.
 • Kaldırımlar, yollar ve çatılarda serinlemeyi sağlayacak toprak ve bitkilerle kaplı alanlar oluşturulması,
 • Ortak kullanım alanlarında gölge oluşturacak ağaçların artırılması.
 • Bilim insanları iklim değişikliği gerçeğinin ülkemizde yaratacağı olası sorunların başlıcalarını şöyle özetliyor:
  • Sıcak ve kurak devrelerin süre ve şiddetinde artış yaşanması,
  • İklim kuşaklarının kuzeye kayması nedeniyle ülkemizin daha sıcak ve kurak iklim koşullarının etkisi altında kalması,
  • Sıcaklık artışlarının insan ve hayvan yaşamı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmesi ve aşırı sıcaklar kaynaklı hastalık ve ölümlerin yaşanmasında artış

tabiitarım

Çınarlı Mah. Dr. Ali Menteşoglu Cad. Ünaldı Apt. No:8 Kat:6/20 Seyhan Adana
0 532 2031955
tabiitarim@gmail.com
www.tabiitarim.com.tr

©2020 tabiitarım, a’laemre. Designed by mea